Сертификати

Като добър специалист посещавам с интерес семинари и практически курсове за следдипломна квалификация, където с практика ежедневно придобивам нови умения.